Názor z Zemědělské družstvo Unčovice

V posledních dnech probíhá velký a místy velmi nechutný boj mezi nevládními organizacemi..konkrétně mezi ASZ (zastupuje cca 10% půdy v ČR a na živočišné výrobě se podílí možná do 20%) a AK ČR a ZS ČR...a jediný kdo z toho boje vyjde vítěznĕ bude ministerstvo financí..
Asi si to mnozí neuvědomují,ale i když menší farmáři si přijdou k vyšším platbám na první hektar..což povede ke spekulacím i vlastníků půdy.. tomu se určitě nevyhneme..tak peníze,které budou sebrany těm velkým a zlým.. odejdou z resortu zemědělství na finance..nebudou rozděleny v rámci zemědělství..
Takže EU nám po mnoha letech dala šanci startovat na začátku za srovnatelných podmínek jako ostatní farmáři EU....redistribuce 10 % a dobrovolné zastropovaní..ale nám nová vláda na základě antibabiš kampaně (přestože je již po volbách) naloží českému produkujícimu zemědělci handicap v podobě zastropovani a redistribuce 30%.Ptám se proč německý farmář bude mít zase jiné dotační podmínky? O co komu jde? To nám nenávist a závist tak zaslepila oči,že dobrovolně ztížíme podmínky českému zemědělci oproti farmáři z jiné členské země? Nebylo by lépe držet spolu?

Redakce KIS, 01.11.2022

          zpět...