Novým ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu se stane Petr Dlouhý, prioritou bude spuštění programů nové SZP

Platební agenturu Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která přerozděluje drtivou většinu dotací pro české zemědělce, potravináře či lesníky, povede Petr Dlouhý. Ve výběrovém řízení uspěl jako nejlepší kandidát, funkce generálního ředitele se oficiálně ujme v pátek 23. prosince. Mezi jeho první úkoly bude patřit nastavení systémů Fondu na plynulou výplatu dotačních podpor v rámci nové společné zemědělské politiky.

„Ujmout se funkce generálního ředitele Fondu v době, kdy přecházíme na pravidla nové společné zemědělské politiky je náročný úkol. Jsem přesvědčený, že Petr Dlouhý to zvládne velmi dobře, jde o odborníka, který má s jeho fungováním téměř dvacetileté zkušenosti a podílel se na přípravě předchozích programovacích období. Věřím také, že Fond v jeho osobě získá nový pozitivní impuls, který se promítne i do vstřícného a partnerského přístupu k zemědělcům, pro které především tady platební agentura je,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Ministr Nekula při výběru nového generálního ředitele SZIF akceptoval doporučení výběrové komise, sešel se osobně také se všemi kandidáty, kteří se do výběrového řízení přihlásili. U Petra Dlouhého ocenil nejen dlouholeté zkušenosti, ale i široký rozhled ve finanční problematice a společné zemědělské politice. „Mimo jiné je zástupcem České republiky v pracovní skupině zemědělských aspektů AGRIFIN v Radě EU. Má také cenné zkušenosti z platebních agentur v dalších členských zemích EU, pomáhal chorvatské platební agentuře před vstupem Chorvatska do EU nebo vytvářel základní principy fungování moldavské platební agentury, vždy v kooperaci s platební agenturou z Rakouska. Tyto zkušenosti nyní může využít v čele Státního zemědělského intervenčního fondu a posunout jej zase o kus dál,“ dodal ministr Nekula.

Nastupující generální ředitel Dlouhý vidí velkou výzvu v nastavení nového programového období SZP a následném příjmu žádostí, jejich kontrole a výplatě podpor ve stanovených termínech.

„V nejbližších měsících si to vyžádá zvýšené úsilí všech zaměstnanců Fondu a krizové řízení z mé strany. V řadě oblastí došlo k výraznému zpoždění, například vinou opožděné publikace unijní legislativy. Na ni je navázaná nejen národní legislativa, ale především nastavení pravidel a IT systémů na straně Fondu,“ řekl Petr Dlouhý.

Plánuje také zlepšit komunikaci mezi SZIF a Ministerstvem zemědělství tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování při rozhodování na jednotlivých úrovních obou institucí. Zaměřit se chce také na efektivnější fungování Fondu, užší spolupráci s orgány EU a platebními agenturami dalších členských států. V oblasti finančních úspor vidí prostor především v oblasti informačních technologií, marketingu a administrace SZP.

Petr Dlouhý (44 let) vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V SZIF pracuje v různých pozicích od roku 2004, s výjimkou půlročního působení na MZe v roce 2012.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 21.12.2022

          zpět...