Zemědělci v ČR odmítají změny v daních z nemovitostí

Přestože sedláci sdružení v Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) obecně uznávají potřebu konsolidovat stav veřejných financí, nemohou z mnoha důvodů souhlasit s avizovaným záměrem zvýšit daň z nemovitostí ze zemědělských a lesních pozemků.

Takové opatření by negativně dopadlo na veškeré podnikatelské zemědělské subjekty napříč velikostním spektrem, což dokazuje společný postoj ASZ ČR a Agrární komory ČR k tomuto problému, obsažený v písemném apelu na poslance Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Daně ze zemědělských a lesních pozemků patří k významným nákladovým položkám zemědělských podnikatelů a jejich nárůst by tak logicky snížil konkurenceschopnost tuzemských zemědělců vůči zahraniční konkurenci, což by rozhodně nepřispělo k často preferované zvýšení potravinové soběstačnosti ČR. Vzhledem k tomu, že zejména menší a střední farmáři hospodaří ve vyšším podílu na vlastní půdě než velcí průmysloví zemědělci, dopadlo by uvedené opatření zejména na tuto skupinu podnikatelů, kterou oficiálně stávající vládní koalice preferuje, což ASZ ČR považuje za rozpor s vládním prohlášením. 

Navýšením daně ze zemědělské půdy budou také v praxi více zdaněné i pozemky v režimu ekologického zemědělství a plochy, které zemědělci obhospodařují ve veřejném zájmu s cílem mimo jiné snižovat rizika eroze, která mohou působit značné škody nejen na zemědělském majetku. Do vyššího zdanění by kromě toho spadaly i plochy půdy s krajinnými prvky, zvyšující žádoucí pestrost naší krajiny, zadržující v půdě vodu z dešťových srážek nebo plochy, z nichž nemají zemědělci žádný ekonomický přínos. To samé se týká lesních pozemků, které musí ze zákona jejich vlastníci po kůrovcové kalamitě znovu zalesňovat, což pro ně znamená spolu s následnou péčí o lesní porosty na další desítky let pouze náklady. Při zdaňování nemovitostí by tak měla být podle ASZ ČR preferována environmentální kritéria, které pro společnost představují vyšší přínos než zvýšení příjmů státního rozpočtu.

Zvýšení daní ze zemědělských a lesních pozemků také podle ASZ ČR představuje zvýšené riziko prodejů takových pozemků ze strany privátních vlastníků, přičemž o nákup těchto pozemků budou mít zájem (a již také mají) kapitálově vybavené velké, často nezemědělské společnosti. Pro menší soukromé vlastníky by totiž představovaly takové pozemky při nárůstu daní jen vyšší náklady, které by sice mohli kompenzovat snahou i vyšší nájmy nebo pachty, což ale opět zvýší náklady hospodařícím zemědělcům. Možnost snížení nebo dokonce odpuštění daní z nemovitostí ze strany obcí považuje ASZ ČR, zejména v současné době, za velmi nepravděpodobnou, a navíc vytvářející nerovné podmínky pro zemědělce z různých regionech.

Nejen z výše uvedených důvodů ASZ ČR věří, že vláda i zodpovědní poslanci úmysl více zdanit zemědělské a lesní pozemky ještě přehodnotí. Že je to problém pro všechny podnikatele v zemědělství a lesním hospodářství, dokazuje i společný postoj všech nevládních zemědělských organizací, který požadavkům na odmítnutí zvýšení daní dává v podmínkách ČR nebývalou váhu a zároveň tato skutečnost vysílá signál, který by měl být stávající politiky vyslyšen.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Redakce KIS, 14.07.2023

          zpět...