Je třeba podat žádost o podporu ozdravování chovu prasat

Tak jako v předchozích dvou letech, i letos je třeba na počátku roku podat žádost o podporu z dotačního programu 8.F.d. Tak jako obvykle jsou žádosti podávány prostřednictvím Portálu farmáře a termín pro jejich vyplnění je 16. až 31. ledna. Celková výše sazby na jedno ozdravované místo je stále 1000 Kč.

Podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací, bude na základě podané žádosti vyplacena všem žadatelům záloha ve výši 500 Kč na ustajovací místo.

Doklady prokazující, že se v chovu skutečně provádí opatření, která vedou k ozdravení od PRRS a salmonely, se budou podávat v průběhu října. Svaz chovatelů prasat sice intenzivně pracuje na převodu této dotace na sazbu a tím výrazné redukci administrativy. V letošním roce však bude ještě nutno nahrát na Portál farmáře všechny doklady.

SCHP

Redakce KIS, 13.01.2023

          zpět...