Našli se další divočáci s morem

Hned po začátku nového roku se objevily nové nálezy dvou uhynulých divočáků, u nichž laboratorní vyšetření potvrdilo výskyt afrického moru prasat. Po prvním nálezu, který se odehrál už na počátku prosince se zdálo, že se nemoc nešíří. Nové nálezy bohužel potvrzují obavy veterinářů. Virus, který byl u všech tří kadáverů diagnostikován, totiž patří k takzvanému saskému kmeni. Ten je sice pro většinu prasat stále smrtelný, ale od okamžiku nákazy do uhynutí uplynou přibližně dva týdny, namísto 3 dnů u původní varianty viru. Náběh úhynů je tak mnohem pozvolnější a také dochází mnohem více ke skrytému šíření.

Oba nálezy jsou od prvního vzdáleny necelé čtyři kilometry směrem na jih - tedy do vnitrozemí Česka. Jsou však stále uvnitř oblasti, která byla označena jako infikovaná. Proto není třeba žádná úprava regionalizace. Infikovaná oblast tak jen formálně přejde do takzvaného "uzavřeného pásma II". SVS pro ně vydá nové mimořádné veterinární opatření, které znovu povolí vstup veřejnosti do lesů, lov divočáků při dodržování přísných opatření biosecurity a přesuny zvířat s veterinárním osvědčením.

Zdroj: Pracovní skupina k AMP

Redakce KIS, 13.01.2023

          zpět...