České cechovní normy

KVALITNÍ POTRAVINY VYROBENÉ OD ZAČÁTKU DO KONCE PODLE PŘÍSNÝCH STANDARDŮ PŘINÁŠEJÍ BEZPEČNOST A KVALITU NA VÁŠ STŮL.


Kvalitní potraviny z domácích zdrojů

Svaz chovatelů prasat se připojil ke snaze potravinářské komory o vytvoření garantovaného systému pro potraviny. Na počátku všeho byla snaha garantovat jen složení a postup výroby potravin. Postupně ale přibyla také snaha garantovat původ surovin. Dnešní Česká cechovní norma u výrobky z vepřového masa by tak měla zákazníkovi garantovat, že při výrobě bylo použito maso z chovů, které jsou do systému zapojeny a bylo zpracováno podle schválených výrobních postupů.

A co znamená systém u chovatelů?
Je možné ho rozdělit do dvou částí. České cechovní normy pro selata a pro jatečná prasata. V obou částech musí chovatel prokázat, že postupuje podle nadstandardních pravidel.

Chovatel selat musí být zapojen do programů na zlepšování welfare chovaných zvířat a zároveň musí používat krmiva výrobců, kteří jsou také zapojeni do ČCN. Tak je garantováno, že zvířata dostávají nadstandardní péči a zároveň jsou krmena maximálně bezpečnými krmnými směsmi.

Chovatel jatečných prasat musí nakupovat selata z chovů zapojených do České cechovní normy, také smí používat pouze krmiva od schválených výrobců, ale navíc musí postupovat podle pravidel pro snižování užití antibiotik v chovu.
Přesná pravidla pro chovy zapojené do Českých cechovních norem najdete zde.

Redakce KIS, 01.11.2022

          zpět...