Africký mor prasat na severu Evropy

Africký mor prasat tentokrát zamířil do jedné ze severských zemí - do Švédska. Veterinární správa potvrdila, že uhynulý kanec, nalezený jihovýchodně od města Fagerst, byl pozitivní na AMP. V oblasti bylo za posledních 10 dní nalezeno sedm kadáverů. Prozatím jsou ale známy výsledky vyšetření jen onoho jediného pozitivního kusu.

Státní orgány intenzivně spolupracují s lovci na identifikaci postižené oblasti a hledají uhynulé divočáky v širokém okruhu okolo nálezu. Jakmile bude stanovena zasažená oblast, bude do ní zakázán vstup.

Velmi napjatá situace je také na opačném konci Evropy. Balkán se v problémech přímo topí. V Chorvatsku se první případ AMP objevil v červnu a nyní se počet pozitivních chovů blíží třem stům. Velmi podobně je na tom také Srbsko a odhaduje se, že pro příští rok ztratí tyto země 50 % své produkce.

V České republice se nic podobného naštěstí neodehrává a nové nálezy se omezují jen na již infikované oblasti. Přesto SVS upravila MVO. Změna se týká přesunu zvířat do uzavřených oblastí. Doposud platilo, že pro tyto přesuny bylo nutné dopředu získat veterinární osvědčení, až poté bylo možné přesun realizovat. Od nynějška stačí takovýto přesun pouze předem nahlásit Státní veterinární správě prostřednictvím webového formuláře  a to nejméně 48 hodin před přesunem. Tuto povinnost má chovatel v uzavřených pásmech, ke kterému se prasata přemísťují. Povinnost veterinárního osvědčení pro přesuny prasat domácích z uzavřených pásem mimo tato území naopak z důvodu vysokého rizika trvá.

Zdroj: SVS

Redakce KIS, 15.09.2023

          zpět...