Podpora ozdravování stád prasat byla zkrácena

Většina z Vás již od SZIF obdržela rozhodnutí SZIF o přiznání dotace na dotační tituly 8.F.d a 20.C. Ti z Vás, kteří je dosud nemají, je budou dostávat v průběhu nejbližších dnů. Pokud se týče dotačního programu na zlepšování welfare (20.C.) podařilo se ho udržet v plné výši - samozřejmě pokud žadatel dodržel veškeré podmínky a podal žádost včas. Celkem bude v tomto programu rozděleno více než 322 mil. Kč. Na tomto dotačním titulu se velmi dobře odráží snaha MZe podpořit v chovatele prasat v maximální možné míře. Welfarové programy u skotu byly zkráceny o 60-65%.

Ve 100 procentech by měla být vyplacena také podpora pro repopulace z dotačního programu 8.F.d. jeho dotační období sice dosud neskončilo, ale podle probíhajících repopulaci se dá velmi přesně odhadnout, že celkový požadavek bude 93 mil. Kč.

Oba programy jsou tak vyplaceny v maximální možné výši. Totéž bohužel není možné říci o programu 8.F.d., jehož prostřednictvím proudí k chovatelům prasat největší část podpor. Maximální výše podpory byla zásadami stanovena na 1000 Kč/ustajovací místo, rozhodnutí však redukuje podporu na 90% maximální úrovně. Ministerstvo zemědělství zachovalo v dotačních programech 8.F. prakticky stejný celkový objem prostředků jako v loňském roce. Důvodem, proč byl tento program krácen (a je nutno dodat, že stejnou měrou jako program 8.F.c. u drůbaže) je fakt, že objem, požadovaných prostředků se, ve srovnání s loňským rokem, zvýšil.

Zdroj: MZe

Redakce KIS, 16.12.2022

          zpět...