Vedení Svazu chovatelů prasat se nemění

Valná hromada Svazu chovatelů prasat, která proběhla v úterý 13. června v konferenčním centu SVÚ Jihlava, volila vedení Svazu. Zdá se, že jsou členové s dosavadní prací Svazu spokojeni. Všichni původní členové předsednictva i revizní komise svoje pozice obhájili. Ačkoli ještě nebyl zvolen nový předseda a místopředseda, kteří budou voleni na prvním zasedání předsednictva, je možné říci, že se vedení Svazu nemění.

Aby byl Svaz i nadále schopen zajišťovat potřebný servis chovatelům upravila valná hromada také příspěvkový řád a finanční řád plemenné knihy. Vzhledem k růstu nákladů, a také proto, že stávající příspěvkový řád platí již od roku 2017, souhlasila valná hromada s návrhem předsednictva na 20 % zvýšení veškerých příspěvků.

Z vystoupení hostů asi nejvíce zaujal příspěvek Ing. Boudného z ÚZEI, který velmi detailně analyzoval vývoj ekonomiky v sektoru chovu prasat a zároveň ji porovnával s ekonomikou konkurentů ze zahraničí. Celou prezentaci najdete na http://www.schpcm.cz....

SCHP 

Redakce KIS, 13.06.2023

          zpět...