Sklizeň začíná

Jarní počasí v roce 2022 urychlilo vývoj veškeré vegetace v ČR, a tak žňové práce začaly zhruba ve stejném termínu jako v roce 2021. Porosty obilovin, dozrávají vlivem střídání vysokých a nízkých teplot velmi rychle, a proto v nejteplejších oblastech jižní Moravy, středních Čech, ale i v ostatních krajích začala sklizeň ozimého ječmene a řepky.

Podle odhadů ČSÚ se očekává úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) v objemu 7 161 tis. tun. To je ve srovnání s loňskou sklizní výsledek horší o 64 tis. tun (-0,9 %). Je však třeba brát v úvahu, že sklizeň roku 2021 byla nadprůměrná. Při pohledu na jednotlivé druhy obilovin se odhaduje, že bude sklizeno 4 709 tis. tun pšenice ozimé (meziročně o 119 tis. tun vyšší +2,6 %). Více se sklidí také ječmene ozimého 675 tis. tun (+3,6 %).

K 11. červenci 2022 bylo zatím sklizeno celkem 47,2 tis. ha obilovin (3,63 %) s průměrným výnosem 5,85 t/ha. To je více, než předpokladal ve svých odhadech ČSÚ a reálný výsledek by tak mohl být ještě lepší. Vzhledem k prozatím malému podílu sklizených ploch je však třeba s hodnocením sklizně počkat.

Zdroj: MZe a ČSÚ 

Redakce KIS, 15.07.2022

          zpět...