SZIF - Jednotná žádost (EFA úhor info)

Vážení žadatelé, 

dovolujeme si Vás upozornit, že vláda 20. 4. 2022 schválila změnu nařízení Ministerstva zemědělství (MZe), která umožní využít i půdu ležící ladem, tzv. úhor v ekologickém zájmu. 

Letos budou výjimečně moci zemědělci použít k produkci potravin nebo krmiv i půdu, která dosud ležela ladem jako takzvaný úhor v ekologickém zájmu (EFA). I nadále budou moci pobírat na tuto půdu dotace. MZe tak v souladu s rozhodnutím Evropské komise dalo souhlas s maximálním využitím plochy polí. 

Návrh novely nařízení vlády zajistí, aby čeští zemědělci měli možnost produkčně využít půdu ponechanou ladem za účelem posílení produkce potravin pro řešení krizové situace způsobené růstem cen potravin a invazí Ruské federace na Ukrajině. Novela nařízení by měla platit od 1. května, tedy pro aktuálně podávané žádosti. Stále platí povinnost evidence EFA úhoru se zemědělskou kulturou „U“ v registru zemědělské půdy LPIS již od 1. ledna 2022. Není možné využít pozemky, které k tomuto datu byly vedeny s jinou zemědělskou kulturou. Využití této možnosti bude nutné ohlásit do 31. srpna 2022 prostřednictvím formuláře, který vydá Státní zemědělský intervenční fond.

Za kolektiv pracovníků OPŽL v Olomouci přeji hezký den

Ing. Bc. Jaromír Snídal

Odborný rada

Referent příjmu žádostí a LPIS

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj         

Státní zemědělský intervenční fond

Blanická 1, Olomouc 779 00

M: +420 724 254 002

E: Jaromir.Snidal@szif.cz

 

Redakce KIS, 22.04.2022

          zpět...