Seminář SZP 2023-2027 - 17.5.2023 - Zábřeh

Dotační projekt 9.F.e. Regionální přenos informací ve spolupráci s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje

Vás zve na seminář

SZP 2023-2027, který se koná dne 17.5.2023 od 9:00 hodin

Restaurace Stará sladovna, Zábřeh

prezence účastníků od 8:30 hod

 

Lektor:

Ing. Vít Bittner, akreditovaný poradce MZe ČR

Program:

1. SZP 2023-2027 na úrovni EU a národních institucí podílejících se na implementaci nástrojů

2. Přehled o opatřeních reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň zpracování národní legislativy,  případně pravidel a metodických pokynů.

3. Seznámení s parametry nástrojů SZP, resp. s prvky které jsou společné pro více než jeden nástroj Cross compliance (podmíněnost) a poté s parametry opatření I. a II. pilíře.

 

V průběhu akce je zajištěno občerstvení.

Seminář je bez vložného, kapacita omezena!

 

Závazné přihlášky, prosím, zašlete v termínu do 12.5.2023 na email: oakol@volny.cz

nebo telefonicky na 774 276 748

 

Organizační zabezpečení:

Bc. Michaela Navrátilová                       Ivo Kasal

Okresní agrární komora Jeseník            předseda představenstva OAK Jeseník

e-mail: oakol@volny.cz

tel. 774 276 748

Redakce KIS, 04.05.2023

          zpět...

Přiložené soubory