Ministr Nekula: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám je pro mě zásadní

Dlouhodobě zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin a dostupnost zdravých

potravin pro všechny spotřebitele je cílem Akčního plánu realizace Strategie

bezpečnosti potravin a výživy 2030 (Akční plán), který dnes schválila vláda. Akční plán

vznikl ve spolupráci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Definuje

83 opatření, která mají do roku 2030 přispět k posílení bezpečnosti potravin a oblasti

výživy v České republice.

„Správná výživa je zásadní pro zdravotní stav obyvatel a velmi úzce se dotýká zemědělské

produkce a výroby potravin. Je důležité, aby spotřebitelé měli přístup ke zdravým

a bezpečným potravinám. V této souvislosti je na místě poděkovat všem zemědělcům

a potravinářům, že i v době pandemie se jim dařilo poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny.

Ujišťuji, že i za současného válečného konfliktu na Ukrajině je pro mě bezpečnost potravin

prioritou číslo jedna,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Akční plán stanovuje konkrétní opatření k naplnění Strategie bezpečnosti potravin a výživy

2030 (Strategie), kterou schválila vláda ČR v březnu 2021. Ta má dva základní strategické

cíle. Prvním cílem je umožnění výroby a uvádění pouze bezpečných potravin na trh,

poskytování ověřených informací o bezpečnosti a kvalitě potravin, a tím posílení ochrany

spotřebitelů, jejich zájmů a důvěry v systém. Akční plán proto definuje řadu preventivních

opatření, která zajistí, aby potraviny na trhu nepředstavovaly zdravotní riziko, aby měl

spotřebitel při výběru potravin možnost volby a dostatek informací, aby docházelo k podpoře

zdraví populace, zdravotní osvětě a prevenci nemocí.

Druhým strategickým cílem je zaměření na správnou výživu podporující zdraví populace

a vybraných rizikových skupin obyvatelstva. Opatření Akčního plánu proto podporují vytvoření

prostředí pro zdravou výživu, např. při stravování ve školách, zdůrazňují výživu nastávajících

a kojících matek, výživu v průběhu stárnutí a s tím související podporu zdravé výživy např.

formou vzdělávání a poradenství či dohledu, monitorování a hodnocení.

„Zdravá strava funguje jako efektivní prevence řady vážných onemocnění a zvyšuje nejen

kvalitu života, ale i jeho délku. To nejmenší, co může stát pro občany v tomto směru udělat, je

podpořit dostupnost těchto potravin, ale také zvýšit informovanost o zdravé výživě a rizicích té

nezdravé,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Opatření Strategie navazují na priority předchozích strategických dokumentů a vycházejí

z doporučení odborníků národních i mezinárodních organizací. Akční plán vznikl v úzké

spolupráci mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví spolu s dalšími odborníky, kteří se na

zajištění bezpečnosti potravin a oblasti výživy v České republice podílejí. S ohledem na

aktuální ekonomickou situaci byla opatření navržena tak, aby nevytvářela další tlak na státní

rozpočet.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 23.06.2022

          zpět...