Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit

 Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje ve spolupráci s MAS Lašsko  Vás zvou na konferenci  Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit

5. – 6. května 2022

Hotel Praha, Lidická 6, 741 01 Nový Jičín

5. května 2022 - program:

09.00 – 09.30

 Prezence účastníků

09.30 – 11.30

 Zahájení, úvodní slovo zástupců MAS Lašsko, Celostátní sítě pro venkov, Města Nový Jičín,

Ing. Dalibor Kvita, Ing. Vanda Myšáková, Mgr. Ondřej Syrovátka

 Případová studie Štramberk - detailní analýza cestovního ruchu v návštěvnicky zatížené obci jako podklad pro plánování investic do rozvoje cestovního ruchu s podporou Programu rozvoje venkova (PRV) i dalších zdrojů,

Mgr. Michal Medek

 Kam směřují příjmy z cestovního ruchu – vhled do situace v Rožnově pod Radhoštěm, Ing. Vojtěch Bajer

11.30 – 11.45 Coffee break

11.45 – 13.00

 Příklady realizací projektů z PRV 2014–2020 zacílených na rozvoj návštěvnické infrastruktury z pohledu žadatelů a administrátorů – MAS Frýdlantsko - Beskydy, MAS Region Poodří, MAS Hranicko, ČSOP Vlašim…

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 15.45

 Příklady realizací projektů z PRV 2014–2020 zacílených na rozvoj návštěvnické infrastruktury z pohledu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Oddělení metodiky Leader a Spolupráce,

Ing. Radim Petr

 Kam vede lov vrcholů – fenomén spotřeby přírodního prostředí,

Ing. Dalibor Kvita

15.45 – 16.15 Coffee break

16.15 – 18.00

 Projekty z PRV realizované městem Nový Jičín – praktická ukázka v terénu, Mgr. Ondřej Syrovátka

 Diskuse na závěr prvního dne konference

6. května 2022 - program:

09.00 – 10.30

 Proč a co vše plánovat před investicí, příklady plánování před realizací investic nejen z PRV,

Mgr. Bára Dvořáková

 Jak a kde získat data o návštěvnících a k čemu je využít,

Mgr. Ph.D. Ondřej Vítek

10.30 – 11.00 Coffee break

11.45 – 13.00

 Podtržení či popření místa. Máme ta místa rádi, ale pozor abychom je samou péčí nezničili,

Ing. arch. Jan Kraut

 Pohled historika na dění v cestovním ruchu,

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 15.00

 Klam ve fotografické prezentaci cestovního ruchu a jeho důsledky, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., MgA. Mgr. Ondřej Durczak

 Závěrečná diskuse

 

Přihlášky prostřednictvím formuláře

https://forms.gle/pwu1DJ6mUxQVz4qBA

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Mgr. Radka Knápek, tel.: 605 801 276, e-mail: animacemaslassko@gmail.com

Registrace účastníků do 1. 5. 2022, kapacita omezena.

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR v roce 2022. Povinností účastníků je dodržovat bezpečnostní opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.

Ubytování si budou účastníci hradit sami.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Za organizátory Vás srdečně zvou

Ing. Dalibor Kvita, MAS Lašsko

 Ing. Vanda Myšáková , SZIF RO Opava

Redakce KIS, 29.04.2022

          zpět...