Regionální potravina Olomouckého kraje 2022

Máme tady už 13.ročník soutěže o ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje. 

Hlavní důraz se klade na to, jak se výrobek váže k našemu regionu a z jakých je surovin. Důležitou podmínkou je, že  je vyroben v Olomouckém kraji (OK) a nejméně ze 70% ze surovin z OK nebo v případě, že je to z objektivních důvodů nutné, z České republiky , s odůvodněním, proč surovina  nepochází z našeho kraje. Hlavní surovina musí být ze 100% tuzemského původu. Zájemci mohou přihlásit až 5 výrobků v 1 kategorii.

Bližší informace na www.regionalnipotravina.cz nebo na facebooku  Regionání potravina Olomouckého kraje.

Přihlaste své výrobky, určitě máte co nabídnout. Termín příjmu přihlášek 25. května 2022.

Jana Neradilová, tel.: 728 730 428, e-mail: oakpr@volny.cz


Redakce KIS, 24.04.2022

          zpět...