26.4.2022 - Přerov - Pachtovní smlouvy a spoluvlastnictví

 • Zemědělský svaz ČR, úz. org. Přerov a MZe ČR si dovolují Vás pozvat na seminář

  Pachtovní smlouvy a spoluvlastnictví

  Program:

  ·       obecná a zvláštní ustanovení k nájmům, pronájmům

  ·       zemědělský pacht a náležitosti pachtovní smlouvy

  ·       pacht při spoluvlastnictví

  ·       změna vlastníka a pacht

  ·       kontroly v podniku

  ·       další zkušenosti a doporučené postupy při zaplevelení pozemků

  ·       diskuze, dotazy

  Přednáší :

  Mgr. Kateřina  TYLŠAROVÁ, právnička ZS ČR

  Termín :   úterý 26. dubna 2022

  Místo:    Střední škola zemědělská Přerov, Osmek

  Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h

  Návratky zpět do 22.4.2022

  Při vzdělávací akci je třeba dodržovat hygienická opatření a pravidla.

  Školení je pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního projektu 9.F.e a  je bez vložného.

  Organizační zajištění :                                                     Ing. Rostislav OVAD

  Jana Neradilová, ZS ČR – úz.org. Přerov                      předseda ZSČR-úz.org. Přerov

  Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

  tel. : 728 730 428                               

  e-mail : oakpr@volny.cz                                            

   

  Návratka –

  26.4.2022 – Pachtovní smlouvy a spoluvlastnictví, Mgr. Tylšarová 

  Podnik :……………………………………..

  IČO, DIČ : …………………………………..

  Příjmení, jména přihlašovaných osob, jejich e-mail :

   ………………………………………………         

  ………………………………………………         

  ………………………………………………         

  Návratku, prosím, posílejte na e-mail : oakpr@volny.cz do 22.4.2022

Redakce KIS, 08.04.2022

          zpět...