Olomouc - 8.3.2018 - Seminář pro zootechniky

Okresní Agrární komora Olomouc pořádá SEMINÁŘ PRO ZOOTECHNIKY na téma:

1. Aktuální nákazová situace a veterinární dozor
• Aktuální nákazová situace,
• veterinární dozor,
• novela veterinárního zákona.
Přednášející:
MVDr. Zbyněk Semerád – ústřední ředitel Státní veterinární správy


2. Produkční krávy potřebují zdravé paznehty
• Kulhání, příčiny, dopady,
• infekční nemoci prstů,
• neinfekční nemoci paznehtů,
• terapie a prevence nemocí paznehtů, známé i inovované postupy. 
Přednášející:
MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.


3. Evidence onemocnění a léčení ve stádech dojeného skotu
• Elektronický Deník nemocí a léčení,
• zadávání nemocí a léčení,
• přehledy o nemocných zvířatech,
• výstupy aplikace – hodnocení úrovně zdraví chovu.
Přednášející:
Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Termín:   čtvrtek 8. března 2018 od 9:00 hod
Prezence od 8:30 hod 
Místo: budova MZe, Blanická 1, Olomouc
Občerstvení zajištěno.
Cena: zdarma pro členy OAK Olomouc
300 Kč/os - ostatní

Ing. Vladimír Dosoudil
předseda představenstva OAK Olomouc

Organizační zabezpečení:
Ing. Darina Juříčková, OAK Olomouc     
Tel: 776 280 898, e-mail : oakol@volny.cz    

NÁVRATKA : - zasílejte prosím na adresu oakol@volny.cz do 5. 3. 2018


Název podniku:………………………………………………………………….

Počet osob: ……………………………………………………………………..

Kontakt na přihlašujícího:………………………………………………………
Redakce KIS, 25.02.2018

          zpět...