Přerov - 13.3.2018 - 6. kolo příjmu žádostí PRV

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře Program rozvoje venkova 2014-2020
6. kolo příjmu žádostí a LEADER

13. 3. 2018  9 - 14 h Zasedací místnost MZe, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov I


Program:
1. blok - 6. kolo 9:00 - 11:00 hod.
Úvod
Obecné podmínky a způsob administrace, příklady dobré a špatné praxe
Výběrové/zadávací řízení, příklady dobré a špatné praxe
Operace v 6. kole
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
1.1.1 a 1.2.1 Vzdělávací a informační akce

2. blok – LEADER - 12:30 - 14:00 hod.
Úvod
Způsob administrace, lhůty, příklady dobré a špatné praxe
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci SCLLD
Výběrové/zadávací řízení, příklady dobré a špatné praxe

Přednášejí:
Pracovníci RO SZIF Olomouc
Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno. Potvrzení účasti není vyžadováno.
Prezence účastníků probíhá vždy 30 min. před začátkem semináře.

Pro informace kontaktujte Ing. Tomáše Čermáka, tel: 730 543 753, tomas.cermak@szif.cz.

Za organizátory srdečně zve
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

Redakce KIS, 26.02.2018

          zpět...