Olomouc - 19.7.2017 - Včelí den

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Včelí den“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Šlechtitelů 29//892, 783 71 Olomouc, středa 19.7.2017 od 10,00 hodin Program: - ukázky využití včel a čmeláků jako opylovatelů pro práci s genetickými zdroji zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin při řešení Národního programu konzervace a využívání GZ rostlin, výzkumného záměru a dalších projektů, v technických izolacích - prohlídka polních pokusů projektů NAZV, GA ČR a TAČR - využití léčivých rostlin jako zdroj pastvy pro opylovatele - předvedení použití Varroa lampy na ošetření včelstva proti kleštíku včelímu Doporučena voděodolná obuv, drobné občerstvení zajištěno. Po pozemcích je nutno procházet jen směrovkami označenou cestou !!! Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Šlechtitelů 29/892, 783 71 Olomouc www.vurv.cz

Redakce KIS, 19.07.2017

          zpět...