Jak hospodařit v českých lesích po kůrovci? Příklad z praxe

Poslechněte si malou případovou studii, jak na konkrétního vlastníka lesa dnes dopadá kůrovcová kalamita. Matěj Šašek přišel v posledních letech o 80 hektarů lesa a v současnosti plánuje a postupně realizuje jeho obnovu.

 

Lesní porosty pokrývají v České republice téměř 37 % území. Lesy hrají z pohledu změn klimatu významnou roli, u nás navíc patří k nejviditelnějším příkladům dopadů těchto změn. Pokud jsou lesy zdravé, pohlcují stromy díky svému růstu oxid uhličitý z atmosféry a vážou jej ve dřevě, nemalé množství CO2 je pak vázáno i v lesní půdě. Takto ještě donedávna české lesy pohlcovaly množství CO2, které odpovídalo zhruba 5 % celkových českých emisí skleníkových plynů.

 

Vlivem kůrovcové kalamity a s ní spojené těžby se ale české lesy v posledních letech naopak staly nemalým zdrojem emisí, protože z mrtvého dřeva se CO2 uvolňuje a ani vyschlá půda na pasekách jej už nedokáže mnoho zadržet. K tomu musíme přičíst také množství kůrovcového dříví, které je spáleno, protože jej už nelze využít jinak.


více na:   Jak hospodařit v českých lesích po kůrovci? Příklad z praxe - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)


Redakce KIS, 23.12.2021

          zpět...