Mor pokračuje v tažení na západ

Je to už téměř měsíc co spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko ohlásila nález afrického moru prasat v chovu přímo ve středu této země. Bohužel se nejedná zdaleka o poslední nález. Od té doby bylo zjištěno několik divočáků vzdálených více než 50 kilometrů od postiženého chovu. Poslední z nálezů dosud není definitivně potvrzen, ale veškeré okolnosti ukazují na to, že jde také o AMP.

Vše tak nasvědčuje tomu, že po překonání pohraniční oblasti, se mor poměrně výrazně šíří. Pro Česko sice nálezy v severním Německu nepředstavují žádné přímé ohrožení, ale mor evidentně pokračuje ve své cestě na západ. Již jen nedaleko před ním leží oblasti s velmi intenzivním chovem prasat - Dolní Sasko. Hned za ním pak leží Holandsko a Belgie, oblasti nejintenzivnějšího chovu v Evropě.

Pro nás pozitivní zprávou může být, že směrem k našim hranicím k žádnému posunu nedošlo. V Německu se pod dálnicí A4 objevilo jen několik kusů a již víc než měsíc žádný nový nepřibyl a na Slovensku se také šíření omezuje spíš na jeho východní polovinu.

Zdroj: Pig Progress

Redakce KIS, 12.12.2021

          zpět...