Záznam webináře - Nitrátová směrnice 2024 - jaro - 9. 4. 2024

Vážená paní, vážený pane,

 

zasíláme Vám odkaz na záznam webináře „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“, který se konal 9. 4. 2024.

 

Prezentace a videozáznam naleznete na našem webu https://agronavigator.cz/ v sekci Poradenství – O poradenském systému – Prezentace vzdělávacích akcí

 

Odkaz – sekce Poradenství:

https://agronavigator.cz/poradenstvi/o-poradenskem-systemu – Prezentace vzdělávacích akcí.

 

Záznam webináře je určen k volnému šíření mezi zemědělskou veřejnost. Budeme rádi, když ho poskytnete svým kolegům, zemědělcům atd.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Daniela Doudová

Koordinační, projektový a programový pracovník

Oddělení vzdělávání, propagace a služby

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75

120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 336

Mob.: +420 731 119 154

doudova.daniela@uzei.cz

www.uzei.cz

 

logo UZEI-01

Redakce KIS, 24.04.2024

          zpět...