Pozvánka na Exkurzi za projekty PRV a IROP do Jižních Čech

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS Hranicko z. s. Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na odbornou exkurzi s názvem Exkurze za projekty Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu do Jižních Čech


Datum konání: 21. – 23. května 2024 V rámci třídenní exkurze budou účastníci sdílet zkušenosti a příklady praxe s realizací projektů Programu rozvoje venkova (PRV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků.

Exkurze je určena pro partnery Celostátní sítě pro venkov (CSV), zemědělské podnikatele, zástupce obcí a místních akčních skupin, jejich partnery a zástupce neziskových organizací.


Časy příjezdů a odjezdů stejně jako program a časový harmonogram jednotlivých dní se mohou změnit dle aktuální dopravní situace a plynulosti programu a tyto změny jsou organizátory vyhrazeny.

Doprava a ubytování se snídaní jsou hrazeny z prostředků CSV, ostatní náklady jako jsou strava a vstupné si hradí účastníci sami (předpokládané náklady činí cca 1 700 Kč na osobu).

Svou účast potvrďte nejpozději do 3. května 2024 prostřednictvím formuláře https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YukNfNq8kESZH7lxr-Ye2UyIcjQHA6FMixhBDP86w49URUpCTks1N1JPOVFVTjQ2WE1RVVZQSVpCSi4u

 

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Čermák, tel: 730 543 753

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Kateřina Mračková ředitelka regionálního odboru Olomouc  Státní zemědělský intervenční fond

Ing. Barbora Matušková MAS Hranicko z. s. 

Redakce KIS, 19.04.2024

          zpět...