Chcete podpořit selata? Osušte je.

V době velkých vrhů je poporodní péče čím dál důležitější částí chovu. Selata jsou menší a tím i choulostivější. Správné ošetření novorozených selat je jedním z klíčů jak zajistit jejich prosperitu během života. Protože se prasata rodí bez termoregulace, je jedním z velmi důležitých momentů právě teplota. Je samozřejmé, že jsou porodní kotce vybaveny vyhřívanou podlážkou nebo lampami (případně oběma způsoby ohřevu). Velmi důležité je, aby se selata, a především ta slabší, dostala do tepla brzy. Není to však jediná věc, kterou je možno udělat. K prochladnutí přispívá také vlhkost. Proto je dobré selata po porodu osušit.

Pokusy ukázaly, že rektální teplota selat, která nebyla osušena se, i v případě odpovídajícího stájového prostředí, snížila v průběhu první půlhodiny po porodu o 3,5 stupně. U osušených selat to bylo jen 2,3 stupně Celsia. Teprve přibližně po 24 hodinách se teplota osušených i neosušených selat vrátila zpět na poporodní teplotu.

Ještě dramatičtější vývoj je patrný u lehkých selat. U nich dosáhl bez ošetření pokles teploty až 5 stupňů a i po 24 hodinách zůstávala o jeden stupeň chladnější než ostatní selata. Pokud ale byla tato lehká selata osušena, pak byl propad teploty jen o málo větší než u jejích těžších vrstevníků a po 24 hodinách se blížila normálu.

Zdroj: Pig333.com

Redakce KIS, 19.04.2024

          zpět...