Německo má schválené dva programy na podporu welfare

Evropská komise notifikovala Německu dva dotační programy v celkovém objemu 1 miliardy Eur, které jsou zaměřeny na welfare zvířat. První z programů (675 mil. €) je zaměřen investičně a nabízí pokrytí až 60 % nákladů spojených se zlepšením životních podmínek prasat. Příkladem může být přístup do výběhů nebo technické úpravy umožňující chlazení zvířat.

Druhý program s menším rozpočtem (325 mil. €) je určen na pokrytí až 80 % provozních nákladů spojených se změnami managementu, které zlepší welfare. Do tohoto programu se budou hlásit chovatelé, kteří se rozhodnou zajistit podestýlku nebo objemové krmivo. Je však možné hradit i zvýšené náklady spojené s chlazením zvířat.

Oba dotační programy byly notifikovány až do roku 2031.

Zdroj: EK

Redakce KIS, 05.04.2024

          zpět...