Webináře k příjmu Jednotné žádosti 2024

Výstupy ze seminářů/webinářů budou k dispozici na www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Prezentace a videa.

V rámci programu všech seminářů a webinářů bude umožněna diskuze mezi účastníky

za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe.

Olomoucký, Zlínský

3. 4. 2024

9:00–13:00

MS Teams


Redakce KIS, 21.03.2024

          zpět...