Čechy pod Kosířem - 21.3.2024 - „Vesnice roku 2024 – Olomoucký kraj“

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Spolkem pro obnovu

venkova Olomouckého kraje Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov zvou na seminář

„Vesnice roku 2024 – Olomoucký kraj“

Termín: 21. 3. 2024, od 9:00 do 16:00 hodin

Místo: Kulturní a sportovní centrum Čechy pod Kosířem, náměstí Svobody 124, 798 58 Čechy pod Kosířem,

Program:

09:00 – 09:30 Prezence účastníků v Kulturním a sportovním centru

09:30 – 13:00 Přednášková část v kulturním domě

• Soutěž Vesnice roku 2024

(Jiří Řezníček, předseda SPOV Olomouckého kraje; Ing. Milan Kiebel, starosta obce Čechy pod Kosířem, místopředseda komise)

• Ocenění Oranžová stuha a náležitosti ocenění

(Ing. Kateřina Mračková, ředitelka SZIF RO Olomouc; Ing. Tomáš Čermák, koordinátor CSV RO Olomouc)

• Ocenění Zelená stuha a náležitosti ocenění, veřejná prostranství a zeleň a téma péče o zeleň v obci

(Miloslav Kříž, starosta obce Dobrochov)

• Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

(Ing. Milan Kiebel, starosta obce Čechy pod Kosířem)

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 16:00 Komentovaná prohlídka obce Čechy pod Kosířem

Prohlídka obce po stopách ocenění Vesnice Olomouckém kraje roku 2023,

představení obce a projektů realizovaných na tomto území

(Ing. Milan Kiebel, starosta obce Čechy pod Kosířem)

Seminář je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov a účast na semináři je pro zájemce bezplatná a občerstvení je zajištěno. Registrace do 20. 3. 2024, ZDE. Kapacita semináře je omezená.

Redakce KIS, 06.03.2024

          zpět...