Informace - ZND v měsíci březnu

Vážení žadatelé,

posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. 

Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu roku, nezávisle na termínech konkrétních DP (s výjimkou prvního podání žádosti, pokud ještě žádné prohlášení o kategorii podniku podané nemáte). Je třeba ho ale každý rok aktualizovat, nejlépe vždy po uzavření účetního období/podání daňového přiznání.

*) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (MSP) je vyžadováno u následujících DP:

1.I., 1.R., 1.V., 2.A., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.h., 3.k., 8.F., 9.A., 9.E., 9.F.e., 9.F.i., 9.F.m., 9.H., 13., 15., 19., 20.

Všechny žádosti a doklady, i jejich změny, se podávají výhradně elektronicky prostřednictví Portálu farmáře SZIF:
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

příjem Žádostí o dotaci

DP

Žádosti o dotaci

termín příjmu

3.c. / 2024

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování)

1. 12. 2023 – 31. 3. 2024

3.d. / 2024

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění)

1. 12. 2023 – 31. 3. 2024

3.h. / 2024

Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

1. 10. 2023 – 30. 9. 2024

9.A.a. / 2024

Speciální poradenství - živočišná výroba

1. 7. 2023 – 30. 6. 2024

9.A.b.1.-3. / 2024

Speciální poradenství - rostlinná výroba

1. 7. 2023 – 30. 6. 2024

9.A.b.4. / 2024

Speciální poradenství - rostlinná výroba (odrůdové zkoušky)

1. 8. 2023 – 31. 3. 2024

9.E. / 2024

Školní závody

1. 11. 2023 – 30. 4. 2024

15. / 2024

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

15. 12. 2023 – 31. 3. 2024

19.C. / 2024

Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

3. 1. – 30. 4. 2024

v následujícím měsíci:    17.; pokračuje příjem 3.h., 9.A.a., 9.A.b.1.-3., 9.E., 19.C.


Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc

 

Ing. Jiří Viktorin

Odborný rada oddělení PŽ a LPIS pro Olomoucký kraj

pracoviště Olomouc

 

Státní zemědělský intervenční fond

RO OLOMOUC, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 602 719 380

E:  jiri.viktorin@szif.cz

 

Redakce KIS, 01.03.2024

          zpět...