Za to, v jak špatném stavu jsou lesy a lesařina, můžou především škody zvěří a výběrová řízení, říká lesník Vladislav Ferkl

Tvrdí, že změna způsobů výběrových řízení v lesním hospodářství a odstranění neúměrných škod zvěří působených na lesních porostech jsou hlavními podmínkami pro úspěšné vyřešení problémů lesů a lesního hospodářství. Lidská kritéria pro obhospodařování lesů jsou v některých případech na hlavu postavená, říká lesník, který pěstuje les jinak.

 

Stojíme spolu s lesníkem Vladislavem Ferklem v lese na Klokočné a díváme se na houštinu mladých stromků různých druhů. Přijeli jsme, abychom se pokusili zachytit význam tohoto lesa pro české lesnictví. Klokočná je totiž jedním z prvních hospodářských lesů u nás, který využívá přírodě blízký výběrný způsob hospodaření. Po třicet let v něm nevznikla žádná holina a většina nových stromků roste v lese přímo ze semínek. A na lese je to vidět: les je „plný“, protože jsou tu stromy různě staré – od těch nejvyšších po ty středně vysoké až po semenáčky. Při chůzi lesem na pár těch nejmenších stromků zaručeně šlápnete – prostě se jim nedá vyhnout.

Vladislav Ferkl si tento les „vymyslel“ a uskutečnil. V lesnictví pracoval plných 70 let na různých pozicích od lesního dělníka přes ředitele lesního závodu. Z toho na Klokočné víc jak 30 let. Je to otec zakladatel Klokočné, a proto se na les díváme s ním.

Co by s touhle houštinou stromů dělali v jiném lese?

V normálním lese by hajný do takové houštiny poslal dělníka s pilou, aby jí prořezal na odpovídající vzdálenost stromků. Aby udělal probírku.

Ale my na Klokočné se snažíme, aby si příroda ty schopné jedince vybrala sama. Má k tomu daleko lepší předpoklady než člověk.


více na : https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/za-to-v-jak-spatnem-stavu-jsou-lesy-a-lesarina-muzou-predevsim-skody-zveri-a-vyberova-rizeni-rika-lesnik-vladislav-ferkl?fbclid=IwAR0KrgfoWgVWZ-0osadn8Tl6ny09NPJKwKPwSmYne4zyTk66XMMxnu2PYCs
Redakce KIS, 19.12.2023

          zpět...