Zprávy

Kraj udělil Ceny životního prostředí

 Olomoucký kraj předal na začátku listopadu Ceny za významné počiny v ochraně životního prostředí, v separaci a recyklaci odpadů nebo za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí. O absolutním vítězi rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování. Stal se jím Bělecký Mlýn – lesnický podnik, farma a výletiště zaměřené na agroturistiku. „Každoročně předáváme krajské ceny v různých oblastech a oceňujeme ty, kteří v něčem vynikají, jsou užiteční a pomáhají. Letošní ocenění v oblasti životního prostředí jsou toho skvělým…

Redakce KIS, 19.11.2023

celý článek...

Prodloužení termínu předání dat evidence POR a způsoby předávání dat

Na základě požadavku veřejnosti byl posunut termín pro první předání dat o použití přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) do jednotného úložiště dat evidence POR (JUDPOR) do 30.11.2023. Tzn., že všechny subjekty, které mají výměru přesahující 200 ha zemědělské půdy (dle LPIS) a které aplikovaly POR, PP v období 1.7. až 31.10.2023 předají do JUDPOR data o použití POR, PP do 30.11.2023, v prosinci pak za období 1.7. až 30.11.2023 a další měsíce obdobně. Pokud subjekt použije POR, PP naposledy…

Redakce KIS, 17.11.2023

celý článek...

OECD doporučuje EU přeorientovat zemědělské dotace a soustředit se na výsledky

Autor: Julia Dahm | EURACTIV.com | Překlad: EURACTIV.czEvropská unie má sice v zemědělství a ekologii velké ambice, pokrok se ale v oblasti udržitelnosti zatím zadrhává. Upozorňuje na to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), podle které by měla EU provázat dotace s měřitelnými výsledky.Říjnová studie OECD přichází se závěrem, že v uplynulém desetiletí se zemědělsko-potravinářský systém EU ukázal jako odolný vůči krizím a produktivita se nadále zvyšovala, avšak tento…

Redakce KIS, 16.11.2023

celý článek...

Šéf mlékárny: Přirážky řetězců rostou, na našem jadelu mají 170 procent

Diskusi na konferenci Cesta českých potravin na pulty obchodních řetězců rozvířil příspěvek obchodního ředitele Mlékárny Polná Tomáše Jonkeho. Podle něj si prodejci přiráží na firemním sýru jadel 170 procent, i když mlékárna prodělává. Upřesnil, že Mlékárny Polná dodávají 110gramový sýr jadel za 19,20 koruny, k zákazníkům se dostane za až 51,90 Kč. Běžná přirážka obchodníků u mlékárenských výrobků však je podle něj kolem 40 procent.více na:Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/potraviny-retezce-obchod-mleko-polna.A231115_155415_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 15.11.2023

celý článek...

SDÍLENÁ ENERGETIKA NENÍ UTOPIE

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/223411000141110/cast/1010663/Příslušný zákon sice ještě leží ve Sněmovně a čeká na projednání. Přesto už od prosince bude možné žádat o dotaci na vznik energetických společenství. Právě ta jsou potřebná pro to, aby komunita mohla vyrábět a mezi sebou sdílet energii – ze slunce nebo třeba z větru… Bohumil Klepetko to v ohlášce řekl naprosto přesně. A já jsem rád, že Obec Slatinice, Lípy patří k obcím, které mají svou energetickou koncepci a jsou již nějakou…

Redakce KIS, 13.11.2023

celý článek...

Podpory investic by měly být v pravidelných intervalech

Právě proběhlé kolo investičních podpor do zemědělských podniků bylo pro chovatele prasat rozčarováním. Zástupci Ministerstva zemědělství na konferenci Chov prasat 2024, která proběhla ve středu v hotelu Akademie Naháč, však informovali o tom, že ačkoli byl počet doporučených žádostí v chovu prasat jen 18 (z celkových 80), dává pohled na finanční objem doporučených žádostí úplně jiný obrázek. Oněch 18 doporučených žádostí představuje celkovou dotaci 371 mil. Kč, tedy přibližně 40 % z celkového objemu žádaného chovateli prasat.…

Redakce KIS, 10.11.2023

celý článek...

Výplaty dotací se blíží - prasata

V úterý 7. listopadu proběhla komoditní rada pro vepřové maso. Vedle informací o klesající výrobě u nás i v celé EU přineslo velmi důležité informace k výplatám dotací. Podpory lepších životních podmínek prasat by měly být vypláceny v nezkrácené formě a u podpory ozdravování mohou chovatelé očekávat přibližně 80 % z plné částky. Pro příští rok je navrhována celková výše národních podpor na 2,5 mld. korun. Dá se tedy očekávat, že podpory budou mírně nižší než v letošním roce. Výrazněji krácen by mohl být nákazový fond, v jehož…

Redakce KIS, 10.11.2023

celý článek...

Vítězové a poražení světového trhu s vepřovým masem

Ačkoli je to s podivem, Rusko dokázalo prolomit až dosud jednotný postoj Číny k africkému moru prasat. Až do nynějška platilo, že každá země, ve které se vyskytuje AMP, má zákaz vývozu vepřového do Číny. Toto pravidlo dokázalo Rusko změnit a v říjnu letošního roku bylo oznámeno, že z oblastí prostých AMP je možné do Číny vyvážet. To poměrně zásadně mění rovnováhu na světovém trhu. Pryč je doba, kdy bylo Rusko závislé na dovozu vepřového z Evropy. V loňském roce už patřilo mezi osm největších světových exportérů, který bude mít…

Redakce KIS, 10.11.2023

celý článek...

Podporu obcím na výstavbu vodovodů a kanalizací chceme letos zvýšit o 1 miliardu. Ministerstvo zemědělství jedná s Ministerstvem financí

Ministerstvo zemědělství chce letos poskytnout další podporu obcím budujícím místní vodovody a kanalizace. S Ministerstvem financí (MF) jedná o navýšení financí, které bude možné využít i na obnovu obecních rybníků. Celkem by obce měly dostatnavíc 1 miliardu korun.Ministerstvo zemědělství (MZe) chce posílit své programy Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III., Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. a Podpora opatření na drobných vodních tocích a…

Redakce KIS, 09.11.2023

celý článek...