Zprávy

Informační letáky a samolepky AMP

V souvislosti se stále se zhoršující situací ohledně afrického moru prasat (AMP) v některých zemích sousedících v ČR rozšiřuje Státní veterinární správa (SVS) osvětovou kampaň o informační letáky. Ty jsou zaměřené na prevenci před zavlečením zmíněné nákazy do České republiky a byly vytvořeny tři varianty pro hlavní cílové skupiny – pro chovatele, myslivce a ostatní veřejnost.AMP brožura pro lovce a uživatele honitby (1,6 MB)Leták AMP - občané (259,5 KB)Leták AMP - myslivci (241,2 KB)Leták…

Redakce KIS, 25.11.2023

celý článek...

Cílem regionálních značek je marketingová podpora drobných regionálních výrobců

V současné době běžně používáme výrobky z celého světa, nicméně postupující globalizace do značné míry snižuje možnosti odbytu výrobců lokálních a originálních produktů. K podpoře místních výrobců v Česku byla založena Asociace regionálních značek (ARZ), která sdružuje certifikované značky po celé zemi. Důraz na podporu lokálních podnikatelů spojuje tuto organizaci s Asociací soukromého zemědělství ČR. I proto byla na Valné hromadě ASZ ČR v červnu letošního roku ARZ přijata do naší stavovské organizace jako zatím poslední členský…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Rosalia řádí ve Španělsku

Prasečí reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) je metlou chovatelů prasat už 30 let. Čas od času se ale objeví kmen, který působí ještě mnohem více problémů než ty běžné. Právě taková situace nastala před dvěma lety ve Španělsku a od té doby nahání španělským chovatelům prasat romantické jméno Rosalia husí kůži. Nová, velmi agresivní a rychle se šířící varianta viru zasáhla podle odhadů více než polovinu ze 34 milionů prasat, která jsou ve Španělsku chována. Přineslo to s sebou lavinu potratů, mrtvě narozených selat a úhynů…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

V průběhu roku se zpřísní pravidla hlášení prasat

Od 1. ledna příštího roku by teoreticky měly platit nové povinnosti v oblasti evidence prasat. Jsou založeny na poslední novele vyhlášky 136/2004 sb. o označování zvířat. Změnou, která skutečně začne platit od začátku roku, je úprava čísla, které je prasatům tetováno do ucha. Chovatelé, kteří využívají tetování by tak měli před stávající alfanumerický znak tetovat ještě navíc CZ. Mnohem významnější je ale změna, podle které musí být hlášení o změně stavu zasílána nejpozději do 7 dnů od data změny (narození, přesun, úhyn). Namísto…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

PGRLF uhradí polovinu pojistného MSP

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. „Podpora pojištění je významná a vyhledávaná součást programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělstvíPrůkopníci precizního zemědělství Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství ověřují a do praxe zavádějí další nové, moderních technologie. Dnes se zaměříme na cílené aplikace postřiků, které umožňují významně redukovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.Vzhledem k tomu, že přispívají k naplnění hlavních enviromentálních cílů EU, patří tyto postupy mezi technologie,…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Ministr v Olomouckém kraji

Ministr Marek Výborný dnes v rámci výjezdu do Olomouckého kraje navštívil zemědělské družstvo v Haňovicích: „Je to skvělá ukázka toho, jak může společně fungovat rostlinná a živočišná výroba. Odpad z moderního robotického kravína je využit k výrobě energií v bioplynce, které pak pomáhají v pěstování rajčat v místním technologiemi nabitém skleníku.“Ukázalo se, že to jde! Právě ve Velké Bystřici totiž distribuují české ovoce a zeleninu na pulty českých obchodů a do našich domácností. Jejich sklady jsou plné pracovitých lidí, díky…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Stále jen dotace. Stát přitom může evropské miliardy rozdělovat i jako půjčky, ale řekl ne

Využití prostředků na projekty, které jsou inovativní jen na papíře, by se dalo omezit, pokud by je Česko nerozdělovalo ve formě dotací, ale půjček. Jejich udělení posuzují taky banky, a tím pádem by měla být nad takovými projekty přísnější kontrola. „Půjčka je rozhodně lepší nástroj než nevratná dotace. Proč vlastně formou dotací dávat peníze soukromým firmám?“ řekl HN mimo záznam zdroj, který se podílí na kontrolování využití evropských peněz v Česku.Pokud stát poskytne evropské peníze formou půjčky místo dotace,…

Redakce KIS, 20.11.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Pro udržení života na venkově hraje zemědělství zásadní roli, klíčem je generační obměna a zavádění nových technologií

Venkov musí mladým nabízet atraktivní životní podmínky, jen tak dokážeme zabránit jeho vylidňování. Klíčová je digitalizace, stabilní pokrytí vysokorychlostním internetem, dostupnost služeb i zavádění nových technologií v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Na to se musí zaměřit i Evropské unie. Ministři zemědělství EU na dnešním zasedání Rady Agrifish přijali závěry Rady k podpoře venkovských oblastí. „Naším společným cílem je mít silnější a prosperující venkov, a to v celé Evropské unii. Klíčovou roli…

Redakce KIS, 20.11.2023

celý článek...

Příkazy – typická hanácká obec

První písemné zmínky o Příkazích jsou z roku 1250 a o Hynkově, což je druhá část obce, z roku 1437. Původně patřily Příkazy několika drobným šlechticům, ale postupně přecházely do majetku církve a od roku 1368 již obec náležela pod správu olomoucké kapituly. Uspořádání domů, z nichž se některé zachovaly v původní podobě, vedlo k vyhlášení Vesnické památkové rezervace, která je jediná v Olomouckém kraji. Centrem památkové rezervace je Hanácké muzeum v přírodě, které již čtvrtým rokem patří pod správu Valašského muzea v přírodě…

Redakce KIS, 19.11.2023

celý článek...