Seminář SZP 2023+, Troubelice 12.4.2023

Dotační projekt 9.F.e. Regionální přenos informací ve spolupráci s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje

Vás zve na seminář SZP 2023+

který se koná dne 12.04.2023 od 9:00 hodin v Restauraci Hanačka, Troubelice

prezence účastníků od 8:30 hod

Lektor:

Ing. Vít Bittner, akreditovaný poradce MZe ČR

Program:

1. Informace o nové SZP na úrovni EU a národních institucí podílejících se na implementaci nástrojů

2. Přehled o opatřeních reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň zpracování národní legislativy,

případně pravidel a metodických pokynů.

3. Seznámení s parametry nástrojů SZP, resp. s prvky které jsou společné pro více než jeden nástroj

Cross compliance (podmíněnost) a poté s parametry opatření I. a II. pilíře.

 

Seminář je bez vložného, kapacita omezena!

V průběhu akce je zajištěno drobné občerstvení (coffee break).

 

Organizační zabezpečení:

Bc. Michaela Navrátilová, OAK Olomouc

e-mail: oakol@volny.cz

 

Ing. Milada Rašková Měsícová

předseda představenstva OAK Olomouc

 

Redakce KIS, 31.03.2023

          zpět...