Pracovní setkání žadatelů o dotace formou webináře

Informace, termíny a nová dotační pravidla spojená s novou Státní (společnou) zemědělskou politikou 2023+ (aktuálně stále legislativně neukotvenou) se na Vás hrnou ze všech stran.  

Proto bychom Vás rádi pozvali na Pracovní setkání žadatelů o dotace formou webináře v rámci Jednotné žádosti, uskutečněné prostřednictvím aplikace MS Teams, kde se zaměříme na nejaktuálnější informace a nejpalčivější témata, která momentálně řešíte.   

Kdy: 31.1.2023 v 9.00  

Kde: Připojit se ke konverzaci (microsoft.com) 

Témata:  Nejzásadnější/ největší chystané změny, kontrola podmíněnosti/DZES , Ekoschémata spojená s ekoplatbou  

 

Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc

Ing. Kateřina Víchová                                      

Odborný rada

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj             

Státní zemědělský intervenční fond

RO OLOMOUC, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 731 193 788

E:  katerina.vichova@szif.cz

Redakce KIS, 26.01.2023

          zpět...