Setkání certifikovaných výrobců JESENÍKY originální produkt® - možnosti Společné zemědělské politiky v roce 2023

Datum:10.11.2022  12:30 – 18:00
Místo konání:Zámek Třemešek, Králec 3, 788 20 Dolní Studénky
Tématické zaměření akce:Příklady a možnosti čerpání evropských dotačních prostředků z PRV 2014–2020 a SP SZP 2023–2027
Kategorie:Kulturní, společenské a promo akce

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o.p.s. Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na Setkání certifikovaných výrobců JESENÍKY originální produkt® - možnosti Společné zemědělské politiky v roce 2023 se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků.

Bližší informace o akci, program a informace o možnosti přihlášení naleznete na stránkách SZIF (PDF, 636 KB).

 

Redakce KIS, 01.11.2022

          zpět...