SDÍLENÍ ENERGIE SE SOUSEDY? STÁT UDĚLAL PRVNÍ KROK KE KOMUNITNÍ ENERGETICE

Česko je blíže ke vzniku takzvaných energetických společenství, která umožní svým členům sdílet mezi sebou energii ze společných zdrojů, například fotovoltaické elektrárny. Levnější zelená energie se tak dostane mezi více zájemců. 

Vznik těchto společenství umožní dlouho očekávaná novela energetického zákona, jehož návrh poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu k připomínkování dalším resortům, úřadům a institucím. Obdobný zákon už funguje od loňského roku například v Rakousku, které komunitní energetiku chápe jako jeden z pilířů pro splnění svého cíle vyrábět do roku 2030 všechnu energii z obnovitelných zdrojů.

„Tato novela umožní rozvoj takzvané komunitní energetiky, která pomůže domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství, a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Věříme, že novela také povede k rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím i k posílení energetické nezávislosti České republiky,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Základem novely komunitní energetiky budou takzvaná energetická společenství, jejichž členové budou mezi sebou navzájem moci sdílet energii, kterou si vyrobí. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky. 

„Příprava novely energetického zákona umožňující sdílení energie a vznik komunitních projektů je klíčový krok pro demokratizaci české energetiky. Proto vítáme, že po letech přípravy poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely energetického zákona, která občanům dovolí sdružovat se do energetických komunit, a snížit tak své výdaje za energie. Komunitní energetika pomůže v boji s energetickou chudobou a posílí přístup spotřebitelů k investicím do obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Novela umožní malým a středním provozovatelům solárních a větrných elektráren či bioplynových stanic sdružovat se do energetických společenství a vzájemně sdílet produkci čisté energie. Změna energetického zákona překlene podmínku spotřebovávat energii ve stejném objektu, ve kterém byla vyrobena.

Pokud novela projde úspěšně legislativním procesem, budou obce moci například poskytovat svým obyvatelům levnou a čistou energii z fotovoltaických elektráren umístěných na obecních budovách. A novela může přinést i nový impulz pro budování větrných elektráren.

„Pro obor obnovitelných zdrojů jde o zákon roku. Systémová změna přinese snížení účtů za energie i větší energetickou nezávislost Česka. Zde začíná 21. století. Ze sdílení levné a cenově stabilní energie mohou těžit všichni – domácnosti, obce i podnikatelé a v budoucnu i naše děti,“ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

zdroj: Sdílení energie se sousedy? Stát udělal první krok ke komunitní energetice | Týdeník pro ekonomiku, politiku a byznys (tydenikhrot.cz)


Redakce KIS, 09.11.2022

          zpět...