S energetickým využitím biomasy bychom to neměli přehánět

Současné vysoké ceny energií odstartovaly poměrně logicky boom hledání alternativních zdrojů energie, například prostřednictví takzvaných obnovitelných zdrojů (OZE). Jedním z nich je a do budoucnosti má být biomasa, a řada obcí, podnikatelů i jednotlivých občanů také již na biomasu sází, a někteří za to získávají různé ekologické ceny. Cílené a intenzivní využívání biomasy k energetickým účelům je ale spíše cesta do pekel.

Biomasa, ať již je to kompost, zemědělské produkty nebo dřevo jako suroviny vznikající přímo v životním prostředí by se totiž měly do životního prostředí především opětovně navracet, bez ohledu na snahy řešit prostřednictvím těchto surovin energetické problémy. Lze totiž předpokládat, že až se postaví „nové trubky“ na plyn a další energetické média, a až dojde k technologickému přezbrojení využivatelů energie, stávající energetická krize opadne, byť to může trvat několik let. Naše krajina tu ale bude věčně, a naší starostí by mělo být (a deklarativně také je) zachovat jí pro budoucí generace v co možná nejlepším stavu. Což mimo jiné znamená udržovat, nebo spíš zvyšovat kvalitu (nejen) zemědělské a lesní půdy, ale i kvalitu a dostatek zdrojů vody. V tom hraje biomasa mnohem více strategickou roli, než její dnes často propagované energetické využití. Pokud přitom budeme slámu nebo dřevo pálit a komposty využívat k produkci bioplynu, příliš mnoho biomasy k zajištění kvality půdy a zdrojů vody nezbude.

Využití biomasy k energetickým účelům (například pálení dřeva, a tím není myšleno energetické využití dřevního odpadu v podobě štěpky), s sebou navíc nese zhoršování uhlíkové stopy, ačkoli EU razantně a v obecné rovině správně intenzivně tlačí na co nejvyšší míru ukládání uhlíku, mimo jiné právě do půdy. Poptávka po opětovném využití biomasy v zemědělství (obecně ale při zlepšování stavu krajiny) navíc poroste, neboť biomasa představuje možnost dodávat do půdy organickou hmotu a snížit tak chemické zatížení krajiny a používání chemických hnojiv. Statková hnojiva to nespasí – vzhledem k nízkým stavům hospodářských zvířat máme a budeme mít tohoto zdroje organické hmoty trvalý nedostatek. Více biomasy v půdě přitom představuje snížení rizika eroze, a to jak vodní, tak větrné, a tím také prevenci rizik sucha nebo povodní. To vše znamená, že biomasa hraje a bude hrát mnohem důležitější roli, než pokud jí, obrazně řečeno, proženeme komínem.

Na rizika nadměrného energetického využívání biomasy je vhodné upozornit i v souvislosti s blížící se konferencí „Biomasa, Bioplyn a Energetika 2022“, která se uskuteční v příštím týdnu (9. až 11.11), ale také s odkazem na zkušenosti s produkcí biopaliv, což bylo v v minulosti (a stále je) obdobnou formou průmyslového využívání biomasy, pro změnu v dopravě. Dnes se všichni od biopaliv první generace (ze zemědělských plodin), včetně jejich původních zastánců odvrací, ve hře jsou ale biopaliva druhé, třetí a dalších generací, přičemž i v nich má být surovinou biomasa, ať již je to dřevo, nebo třeba mořské řasy. Lidstvo by si ale mělo uvědomit, že cokoliv ze zdrojů této planety bereme v příliš velkém objemu, v praxi znamená vybydlování Země do budoucnosti, a i když mluvíme rádi o obnovitelných zdrojích energie, je potřeba vědět, že při velké poptávce se obnovitelné zdroje obnovovat nestačí, takže v praxi zas tak obnovitelné, zejména některé z nich, například biomasa, nejsou.

Dostatek dostupné energie bohužel lidstvo ke své existenci v současné době potřebuje. Ideální by ale bylo, aby šlo o energii ze zdrojů mimo naší planetu, tedy ze slunce. Dnes často preferovaná a v praxi stále využívanější fotovoltaika je nepochybně první a správnou vlaštovkou, teď jde jen o to vymyslet, jak energii ze slunce využít prostřednictvím dalších technologií, a k tomu napřít pozornost. Biomasu bychom měli v maximálně možné míře nechat jako zdroj energie na pokoji.

Petr Havel

zdroj: Petr Havel - Názory Aktuálně.cz (aktualne.cz)
Redakce KIS, 06.11.2022

          zpět...