Záznam webináře nitrátová směrnice - EKOPLATBA OH, AEKO, EZ (19. 10. 2022)

záznam webináře „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“, který se konal dne 19. 10. 2022.

 

Prezentace a videozáznam naleznete na našem webu https://agronavigator.cz/ v sekci Poradenství – O poradenském systému – Prezentace vzdělávacích akcí a také v Aktualitách.

 

Odkaz:

https://agronavigator.cz/poradenstvi/o-poradenskem-systemu – Prezentace vzdělávacích akcí.

Redakce KIS, 01.11.2022

          zpět...