Workshop o monitoringu lesů: Evropa musí využívat dat z dálkového průzkumu Země společně s údaji pozemního šetření

V rámci českého předsednictví proběhl v Kutné Hoře workshop Towards harmonised forest observation, reporting and data collection Framework. Účastníci jednali o současném stavu monitorování lesů v EU. Shodli se, že Evropská komise musí dostatečně specifikovat cíle a kombinovat data z dálkového i pozemního průzkumu Země.

Během workshopu účastníci projednávali současný stav monitorování lesů v členských státech EU a připravenost na vytvoření společného harmonizovaného rámce pro pozorování lesů, podávání zpráv a sběr dat, jak stanovila Nová strategie EU pro lesy do roku 2030.

Účastníci workshopu se shodli, že Evropská komise zatím dostatečně nespecifikovala cíle připravovaného společného rámce. Také je podle nich nutné využívat data získaná z dálkového průzkumu Země současně s daty pozemního šetření, což je v ČR například měření v rámci Národní inventarizace lesů. Dále doporučují Evropské komisi, aby podpořila další vývoj nástrojů umožňujících efektivní využití dostupných dat.

Závěry, na kterých se účastníci společně dohodli, budou předloženy na setkání generálních ředitelů pro lesy, které se bude konat v říjnu v Praze. V rámci spolupráce s následným předsednictvím EU bude tato problematika podrobněji diskutována na akci švédského předsednictví v únoru 2023.

Kromě prezentací a přípravy společných závěrů byla součástí workshopu i terénní exkurze včetně praktické ukázky využití dronů. Exkurzi v okolí Kostelce nad Černými lesy připravila Fakulta lesnická a dřevařská ČZU.

O významu tématu svědčí účast 70 odborníků z 20 států, představitelů Evropské komise a zástupců významných mezinárodních organizací jako je například Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO), Evropský lesnický institut (EFI) a Forest Europe. Hlavním organizátorem byl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Redakce KIS, 20.09.2022

          zpět...