Materiály ze semináře

Ve dnech 20. a 21. 3. 2018 se v Přerově a Šumperku konaly semináře "Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“.

V přílohách jsou k dispozici materiály z těchto seminářů.Redakce KIS, 03.04.2018

          zpět...