Informace - ZND v měsíci srpnu

Vážení žadatelé,

posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok.

 

Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu roku, nezávisle na termínech konkrétních DP (s výjimkou prvního podání žádosti, pokud ještě žádné prohlášení o kategorii podniku podané nemáte). Je třeba ho ale každý rok aktualizovat, nejlépe vždy po uzavření účetního období/podání daňového přiznání.

*) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (MSP) je vyžadováno u následujících DP:

1.I., 1.R., 1.V., 2.A., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.h., 3.k., 8.F., 9.A., 9.E., 9.F.e., 9.F.i., 9.F.m., 9.H., 13., 15., 19., 20.

 

Všechny žádosti a doklady, i jejich změny, se podávají výhradně elektronicky prostřednictví Portálu farmáře SZIF:
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

 

 

příjem Žádostí o dotaci

 

DP

Žádosti o dotaci

termín příjmu

3.h. / 2022

Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

1. 10. 2021 – 30. 9. 2022

9.A.a. / 2023

Speciální poradenství - živočišná výroba

1. 7. 2022 – 30. 6. 2023

9.A.b.1.-3. / 2023

Speciální poradenství - rostlinná výroba

1. 7. 2022 – 30. 6. 2023

9.A.b.4. / 2023

Speciální poradenství - rostlinná výroba (odrůdové zkoušky)

1. 8. 2022 – 31. 3. 2023

20.B. / 2023

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

1. – 31. 8. 2022

v následujícím měsíci:    2023: 3.a., 20.A., 20.C., 20.D., 20.E.; pokračuje příjem 3.h., 2023: 9.A.a., 9.A.b.1.-3., 9.A.b.4.

 

 

příjem Dokladů prokazujících nárok na dotaci

žadatelé, kteří mají podanou žádost na aktuální rok, musí podat v příslušném termínu Doklady prokazující nárok na dotaci

 

DP

Doklady prokazující nárok na dotaci

termín příjmu

 

×

×

v následujícím měsíci:    20.B.

 

Doklady je možné na PF připravovat v Aplikaci pro přípravu účetních a daňových dokladů již předem v průběhu celého aktuálního dotačního období. Takto připravené doklady mohou pracovníci SZIF průběžně kontrolovat a řešit případné problémy ještě před samotným konečným podáním Dokladů v termínu jejich příjmu.


Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc

Ing. Jiří Viktorin

Odborný rada oddělení PŽ a LPIS pro Olomoucký kraj

pracoviště Olomouc

Státní zemědělský intervenční fond

RO OLOMOUC, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 602 719 380

E:  jiri.viktorin@szif.cz

 

Redakce KIS, 30.07.2022

          zpět...