Dánsko přezbrojuje porodny prasnic

Největší evropský producent selat spustil program na přebudování poroden prasnic. Současné technologie s fixační klecí musí být do roku 2035 nahrazeny buď volným ustájením, nebo pouze dočasnou fixací prasnic v prvních dnech po porodu.

Od 18. října mohou chovatelé v Dánsku žádat o podporu na přestavbu stájí. Celkový rozpočet programu je 25 mil. DKK (82 mil. Kč) a každý žadatel by měl být podpořen až do výše 40 % z celkových nákladů za předpokladu, že nepřesáhnou 4.000 DKK (13 160 Kč) na metr rekonstruované plochy. Úprava ustájení v tomto programu by měla být hotová do roku 2024.

Zdroj: Pig333.com

Redakce KIS, 22.07.2022

          zpět...