ZÁZNAM WEBINÁŘE „NITRÁTOVÁ SMĚRNICE“, KTERÝ SE KONAL 26. 4. 2022

Dne 26. dubna 2022 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na bilancování živin a organické hmoty ve zranitelných oblastech, na způsoby hospodaření s dusíkem a evidenci o použití hnojiv dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Záznam webináře a prezentaci k tématu nitrátové směrnice v ČR můžete shlédnout zde:

Videozáznam webináře

Prezentace:

Elektronická evidence hnojiv a výnosů - Ing. Lada Kozlovská

Bilancování živin a organické hmoty - Ing. Jan Klír, CSc.

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“. 

Odkaz na web Ministerstva zemědělství - Nitrátová směrnice

Redakce KIS, 05.05.2022

          zpět...