Lidé mají právo na volný průchod krajinou, odmítl soud celoroční uzavření obory na Opavsku

Lidé mají právo na volný průchod krajinou a užívání lesa. Konstatoval to Nejvyšší správní soud (NSS), který odmítl kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Ten zrušil opatření, které veřejnosti celoročně a na dobu neurčitou zapovídalo vstup do obory Jelenice na Opavsku.


Jádrem sporu byla otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti zcela zakáže vstup do honitby na dobu neurčitou. To NSS odmítl s tím, že takovéto „absolutní a plošné“ uzavření není možné.

Jak připomněl předseda senátu Viktor Kučera, omezení možnosti vstupu do honitby musí být z povahy věci realizováno tak, že nevyloučí právo každého volně procházet krajinou a užívat les, jak garantují veřejnoprávní předpisy.

Vlastnické právo je tak v tomto případě omezeno ve prospěch veřejnosti, s čímž počítá i Listina základních práv a svobod.

Redakce KIS, 07.01.2022

          zpět...