Regionální potravina Olomouckého kraje 2021 - důležité termíny

1)         Termín přijímání přihlášek do soutěže Regionální potravina: do 27. 6. 2021
 
2)         Způsob přijímání přihlášek:
 
Poštou nebo osobně na adresu: Okresní Agrární komora Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Datovou schránkou: csyaezw
Emailem: oaksumperk@seznam.cz
 
·      Přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem (dle typu zaslání) a to nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí. Každá přihláška musí být originál. Pokud je přihláška zaslána emailem a neobsahuje elektronický podpis, pak nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí musí být dodán originál žádosti.
 
·      Kompletní přihláška (žádost) se skládá ze čtyř částí: část A - Identifikační údaje žadatele, část B - Technická dokumentace výrobku, část C - Čestné prohlášení žadatele a část D - Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů.
 
·      V případě přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie, je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou. Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.
 
3)         Termín a místo zasedání Hodnotitelské komise: 15. 7. 2021 od 10:00 hodin,
velká zasedací místnost SZIF RO Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
 
4)         Termín a místo závozu vzorků k Hodnotitelské komisi:
AK OK, Blanická 383/3, Olomouc, 14. 7. 2021 i jednotlivé OAK (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník),
14. 7. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin pro nekazící se výrobky
15. 7. 2021 od 7:00 do 9:00 hodin pro rychle se kazící výrobky (pekařské, cukrářské, aj.)
 
Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma. Nevyužité vzorky při hodnocení na Hodnotitelské komisi budou výrobci vráceny pouze na písemné vyžádání, které bude předáno koordinátorovi krajské soutěže nejpozději 5 pracovních dní před konáním Hodnotitelské komise.
 
5)    Plánovaný termín a místo Slavnostního vyhlášení: 14. 10. 2021, Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc v rámci akce OLIMA 2021, festival gastronomie a nápojů. Podrobnosti budou včas zveřejněny.
 
Slavnostní vyhlášení se bude konat za dodržení všech aktuálně platných opatření v souvislosti s onemocněním COVID -19 a na základě epidemiologické situace daného kraje.   


Redakce KIS, 31.05.2021

          zpět...