Obce i kraje mohou opět žádat o dotace na ekologická auta, k dispozici je 100 milionů korun

Již podruhé mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí.


Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotace i zvýhodněnou půjčku, kterou mohou nově s dotací zkombinovat, nebo na dotaci k úhradě nákladů operativního leasingu. Příspěvek mohou stejně jako loni čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn – CNG a zcela nově i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.


Dotační výzva cíleně podporuje využívání vozidel na alternativní pohon v ČR ve veřejné správě. Snahou rezortu MŽP je přispět ke snížení emisí škodlivých látek z dopravy, které poškozují lidské zdraví. „Doprava je stále jeden z hlavních faktorů znečištění ovzduší, každoročně nám přibývá 200 tisíc nových vozů a to samozřejmě významně dopadá na naše životní prostředí. Podpora alternativní dopravy s nízkými nebo nulovými emisemi by tak mohla našemu ovzduší postupně ulevit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec. „Vyhrazených 100 milionů plánujeme rozdělit v poměru 80:20, kde větší část prostředků by měla směřovat na elektromobily a plug-in hybridy a druhá část na auta s pohonem na CNG a vozy s plně hybridním pohonem,“ upřesňuje rozdělení alokace ministr Brabec.


Až 250 tisíc na osobní elektromobily a další novinky


Na základě vyhodnocení předchozí pilotní výzvy, ve které mohly obce a kraje žádat o dotaci od listopadu 2016 do konce března letošního roku, bylo provedeno několik změn a aktuální výzva tak nabízí několik zásadních novinek. „Především zvyšujeme podporu osobních elektromobilů na 250 tisíc korun, protože rozdíl ceny mezi vozem na konvenční pohon a elektromobilem je stále dost významný. Nově je možné nákup vozidel hradit prostřednictvím operativního leasingu nebo i půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR s nulovým úrokem. Změn je více, všechny by ale měly vést k dalšímu rozšíření dopravy na alternativní pohon v Česku,“ vypočítává hlavní změny ministr Brabec.


Dotaci lze čerpat na tři, již dříve podpořené alternativní pohony – elektro pohon, plug-in hybrid s více pohony včetně elektrického a CNG s alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn. „Nově zavádíme také podporu nákupu hybridních vozů, které mají srovnatelné emise jako vozy na CNG pohon. Hybridní vozy jsou tak řazeny do kategorie se stejnou podporou jako právě CNG a s omezenými alokovanými prostředky,“ doplňuje ministr Brabec.


Výše dotace je dána fixní částkou podle konkrétního typu pohonu a kategorie vozidla. Například pro malá auta do 2,5 tuny se příspěvek u nejběžnějších elektromobilů zvyšuje na 250 000 Kč. U plug-in hybridů do 2,5 tuny zůstává 200 000 Kč a u vozů na CNG a klasických hybridů 50 000 Kč. V případě pořízení minibusu do 7,5 tuny může ale nově dotace dosáhnout až 1 milionu korun.

Dotace i na splátky operativního leasingu, novinkou je také bezúročná půjčka


Možnost využít dotaci nejen na samotný nákup vozidla, ale také na úhradu nákladů operativního leasingu, je další výraznou změnou v aktuální nabídce dotací. Rezort k ní přistoupil s ohledem na skutečnost, že až třetina nákupů vozidel na alternativní pohon probíhá právě touto formou financování. Nově lze také zkombinovat dotaci s půjčkou přímo od Státního fondu životního prostředí ČR. Za velmi výhodných podmínek tak mohou pokrýt zbytek celkových způsobilých výdajů na nákup auta, neboť půjčka je bezúročná a splatnost může být rozložena až do 5 let (výjimku tvoří společnosti s většinovým podílem obce, kde je úrok 1 % p. a.). Dotací či její kombinací s půjčkou lze přitom financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní až do 12 t, minibusy či motorky do 45 km/h.


Předchozí dotace přispěly na nákup 265 eko-vozidel
Pilotní dotační výzva, která poprvé podpořila vozy na alternativní pohon, odstartovala vloni v listopadu. Ministerstvo v ní nabídlo rovněž 100 milionů korun. „Státní fond životního prostředí ČR schválil podporu celkem 143 žadatelům, zejména z řad obcí a měst v celkovém objemu 40 milionů korun. Díky této částce bylo nebo bude pořízeno celkem 265 vozidel na alternativní pohon, konkrétně 178 elektromobilů, 7 plug-in hybridů a 80 vozidel na CNG. Ekologicky tak budou nově jezdit nejen ve větších městech, ale i v celé řadě menších obcí,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.


Dotační výzva s označením 21/2017 je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. To znamená, že všechny došlé žádosti budou posuzovány průběžně. Na příspěvek dosáhnou všichni žadatelé z řad krajů, obcí, svazků obcí, příspěvkových organizací a společností s většinovým podílem obcí, jejichž žádosti splní podmínky dané závaznými dokumenty a kteří doručí žádost o dotaci na SFŽP ČR písemně či datovou schránkou v termínu od 1. 11. 2017 do 27. 9. 2018, nebo do vyčerpání alokace. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do konce roku 2019.


Dokumenty k výzvě 21/2017  najdete zde.


V rámci vyhlášení výzvy byly pro žadatele připraveny dva osvětové materiály z oblasti elektromobility a CNG, které jsou zveřejněny  zde. Na tomto odkazu jsou rovněž ke stažení další zajímavé prezentace z oblasti čisté mobility.


více na: https://www.mzp.cz/cz/news__171101_ekoauta


Redakce KIS, 02.11.2017

          zpět...