Seznam odrůd

Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. června 2018:

 

http://eagri.cz/public/web/file/590777/_32018_02.pdf

 

Redakce KIS, 18.07.2018

          zpět...