Ministerstva a kraje se dohodly na společném postupu při řešení kůrovcové kalamity, v krajích vzniknou kalamitní štáby

Ve všech krajích postižených kůrovcovou kalamitou vzniknou kalamitní štáby, které umožní intenzivní, a především rychlejší spolupráci mezi resorty a kraji. Veškerou iniciativu za vyhlášení a koordinaci štábů převezmou krajské samosprávy. Na dnešním společném jednání na Ministerstvu zemědělství se na tom dohodl ministr zemědělství Jiří Milek a ministr životního prostředí Richard Brabec společně se zástupci Asociace krajů ČR. Všichni zúčastnění se rovněž shodli, že v současné chvíli není nezbytné vyhlášení stavu nouze.

Kraje přislíbily, že do 14 dnů vytvoří kalamitní štáby v nejvíce postižených regionech, kterými jsou: Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský a kraj Vysočina. „Převzetí koordinační role krajů a vznik kalamitních štábů je pozitivní krok vedoucí ke zjednodušení komunikace a zvýšení efektivity při řešení situace,“ uvedl ředitel kanceláře Asociace krajů ČR Jan Hodovský.

„Pro účinný boj s kůrovcem musí kalamitní štáby v krajích spolupracovat i s obcemi s rozšířenou působností, jejichž povinností je dohlížet na správné hospodaření v lesích. Je nutné, aby se do řešení problémů s kůrovcem zapojili všichni vlastníci lesů, což se dnes bohužel často neděje,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Jedním z klíčových témat byla i asanace, tedy ošetření těženého dřeva tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce. Projednána byla rovněž dotační podpora pro vlastníky lesů, a to jak na opatření související s kůrovcovou kalamitou, tak i pro následnou obnovu lesních porostů.

K dalšímu společnému jednání se zástupci ministerstev a krajů, za účasti vlastníků lesů, zpracovatelů, dopravců a dalších dotčených subjektů, sejdou opět za měsíc.


Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Redakce KIS, 22.06.2018

          zpět...