Další seminář ze série VÚVeL Academy

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství spolu s VÚŽV a Mendelovou univerzitou pořádají seminář na téma Biosekurita - základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob.

V programu jsou zahrnuti odborníci ze všech pořádajících organizací a pozornost se vedle vlastní biologické ochrany chovu bude upírat také na užívání antibiotik a řešení některých častých problémů v chovu hospodářských zvířat.

Seminář se bude konat 7. září v SVÚ Jihlava. Program i fromulář pro přihlášení najdete na stránkách https://www.vri.cz/p....

Zdroj: VÚVeL

Redakce KIS, 25.08.2023

          zpět...