Ohlášení vyšší moci - nesetí meziplodiny kvůli hrabošům

Vážení uživatelé, 

věnujte prosím svou pozornost aktuální zprávě, která byla dnes zveřejněna na webových stránkách SZIF. (v příloze)

ÚKZÚZ vydal doporučení k nezakládání meziplodiny nebo v případě jejího založení či zasetí ozimu, doporučení chránit porosty aplikací rodenticidů a zvážit nutnost využívat podsevy či krycí plodiny, které podporují výskyt tohoto škůdce, a to v celém okrese OLOMOUC a PROSTĚJOV.

Webové stránky ÚKZÚZ s informací ZDE

Pro případ asistence s nezbytným podáním ohlášení vyšší moci využijte níže uvedených pracovníků oddělení příjmu žádostí a LPIS. 

JMÉNO, FUNKCE, ODDĚLENÍ

TELEFON, E-MAIL

Ing. Petr Lerch

referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

+420 728 985 633

Petr.Lerch@szif.cz

Ing. Kateřina Víchová

referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

+420 731 193 788

Katerina.Vichova@szif.cz

Ing. Dušan Rašner

referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

+420 723 901 980

Dusan.Rasner@szif.cz

Ing. Bc. Jaromír Snídal

referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

+420 724 254 002

Jaromir.Snidal@szif.cz

Ing. Viktorin Jiří

referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

+420 602 719 380

Jiri.Viktorin@szif.cz

 

 Za kolektiv OPŽL

Ing. Petr Lerch                                   

Odborný rada

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj         

Státní zemědělský intervenční fond

RO Olomouc, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 728 985 633   

E:  petr.lerch@szif.cz

Redakce KIS, 23.08.2023

          zpět...