EKOFARMA PROBIO - zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách

Datum:30.6.2023  10:00 – 16:00
Místo konání:EKOFARMA PROBIO, s.r.o., Velké Hostěrádky 224, 691 74 Velké Hostěrádky
Organizátor:EKOFARMA PROBIO s.r.o.
Velké Hostěrádky 224, 69174
ID datové schránky: g3xacxf
Kontakt:
E-mailová adresa: travnicek@probio.cz
Mobilní telefon: +420603150701
Cílová skupina:Mikro, malé a středně velké zemědělské podniky, děti
Kategorie:Den otevřených dveří, exkurze

Zveme Vás na  den otevřených dveří, který se bude konat na demonstrační farmě MZe EKOFARMA PROBIO ve Velkých Hostěrádkách,
pátek 30.6.2023 s názvem
Redukované zpracování půdy - zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách.

Na farmě se připravujeme na první letošní sklizeň, konkrétně jetele nachového na osivo. Dlouhodobě se daří ihned po jeteli založit porost pohanky obecné nebo čiroku dvoubarevného na druhou sklizeň. Má to pozitivní vliv na ziskovost hospodaření v rámci osevního sledu a maximalizuje se doba s půdním pokryvem v průběhu roku. Založení letních plodin na druhou sklizeň v erozně ohrožených podmínkách má svá specifika. Na demonstračním dni budou k vidění technologie splňující protierozní nařízení DZES 5, jejichž základem je žádné nebo minimální narušení půdního profilu s vytvořením mulče z posklizňových zbytků na povrchu půdy:

  • přímé setí do strniště

  • mělká podmítka talířovým podmítačem Väderstad Carrier s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče

  • praktická ukázka využití systému Treffler - precizní radličkový podmítač TGA a precizní kultivátor TF s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče

Nově jsou výše zmiňované technologie podpořeny v rámci  33.73 - Investice do zemědělských podniků.

K přihlášení na akci prosím využijte následující odkaz. Pro přihlášené je občerstvení zajištěno zdarma. Prosím o včasnou registraci na akci.

Na závěr bych rád dal do pozornost demonstrační akci, kterou pomáhá organizovat můj kolega Jan Trávníček ve spolupráci s demonstrační farmou Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o..  Tématem  bude: Organická hmota ve vinicích a dalších trvalých kulturách. Termín - středa 21. června 2023. Více informací naleznete zde.

Přílohy

Redakce KIS, 26.06.2023

          zpět...